Challenge

Dag 7 – Het is essentieel dat we regelmatig kunnen verbinden met elkaar op een dieper niveau.

 

Vandaag koppelen we even terug naar het systemische. We zetten jouw systeem van herkomst uit. (Moest je nog meer willen weten over dit thema er staat een blog op de website) Om je moederrol ten volle te kunnen opnemen is het namelijk essentieel dat jij vanuit jouw eigen plek handelt en zorgt. Enkel dan sta je in je kracht kan de levensenergie door jou stromen en kan je er ten volle zijn voor jouw kind.

Je kind kan verschillende rollen aannemen binnen in het familie systeem. Afhankelijk van hoe het zich voelt en in welke situatie het kind terecht komt. Vaak ontstaan deze gedragingen al vanuit familiesysteem. Als je als moeder of vader weet welke rol het kind opneemt zal het voor jou makkelijker zijn om daarop te anticiperen.

 

Activiteit 7

 

Volgende activiteit kies vijf knuffels uit: elke knuffel staat voor een ‘ikje’ die jouw kind kan zijn. Bijvoorbeeld de ‘boze ik’ de ‘verantwoordelijke ik’ de ‘verdrietige ik’ de ‘helpende ik’ de ‘baby ik’ de ‘luie ik’ enz. Leg de vijf knuffels neer in een ruimte en benoem elke knuffel met zijn of haar ‘ikje’ laat je kind bij elke knuffel bewust gaan bijstaan. Laat het kind de knuffel oppakken en vraagt wat ze voelen bij die knuffel. Vraag welke knuffel het meest aanwezig is in een leven. Heb je een kind dat veel verantwoordelijkheid dan zal deze knuffel het meest aanwezig zijn. Vraag ook dan welke knuffel het minst aanwezig is.  Vervolgens vraag je hem of ze dit willen veranderen. Wat is er nodig om bijvoorbeeld de spelende knuffel meer aanwezig te laten zijn bedenk samen met je kind een activiteit zodanig dat deze knuffel meer aanwezig kan zijn en plan die in de komende week. 

Je kan de rollen hier in ook omdraaien zo kan het kind een beer neerleggen die hij aan de eigenschappen van mama of papa linkt. Net zoals bij de opdracht van het kind mag hij ook de beer die het meest aanwezig is voor neerleggen en die het minst aanwezig is achteraan liggen.