Challenge

Dag 3 –

Tijd voor een nieuwe flow, nieuwe energie en een nieuwe dialoog met mezelf.

 

Bewandel je eigen pad!

Dat je gekozen hebt voor deze online training bevestigt dat je open staat voor een nieuwe flow, nieuwe energie, een nieuwe dialoog met jezelf & anderen, en voor nieuwe keuzes. Dit alles is echter niet zo makkelijk. Het meeste gedrag dat wij stellen is geconditioneerd en wij beseffen soms niet meer wat de oorsprong of initiële bedoeling ervan was.We gedragen ons vanuit automatismen, reflexen en aangeleerd gedrag.

Allen kennen we wel de onderzoeken van Pavlov en zijn honden? Maar niemand wil er waarschijnlijk mee vergeleken worden? Toch hebben wij allen onze oude herinneringen door middel van leren gecodeerd. Door middel van conditionering dus… Hoe we conflicten aangaan of hoe we onze verantwoordelijkheid dragen, op welke manieren gaan we mensen vertrouwen, hoe we onszelf en/of anderen corrigeren, en of we voor eigen gewin gaan of voor het gewin van het team? Veel dat dit gedrag of beslissingen werd door onze ouders of opvoeders bepaald.

Niemand van ons komt er onder uit, en iedereen heeft ermee te doen. Of het nu functioneel is of niet? We zijn allemaal gecodeerd! Heel ons brein is gevuld met informatie over oude gebeurtenissen of oude herinneringen waar nieuwe situaties op afgestemd worden. Door middel van een nieuwe situatie af te wegen tegenover oude herinneringen worden deze met elkaar vergeleken. Wanneer er een nare situatie van vroeger bijvoorbeeld als ‘angstig’ gecodeerd werd, dan zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe situatie ook als angstig gecodeerd worden. Omgekeerd ook. Wanneer een situatie als veilig of liefdevol ervaren wordt, dan zal de nieuwe situatie ook als veilig en liefdevol gecodeerd/ervaren worden. Al ons gedrag wordt dus in feite bepaald hoe we vroeger situaties hebben gecodeerd. En zo wordt ons gedrag op liefde, angst, of wat dan ook bepaald.

 

WANNEER MEN GECONDITIONEERD IS, KAN MEN DAN OOK ONT-CONDITIONEREN?

Dat kan! Dat noemen we uitdoven. Wanneer bijvoorbeeld een situatie van enige tijd uitblijft, dan zal je angstige of onveilig gevoel langzaam uitdoven. Waarschijnlijk zal je tijdens je vroegere codering iets van angst of achterdocht gekoppeld hebben aan die onveilige situatie als pesten. Weet dat dit nog lang tot enige tijd een rol zal kunnen spelen en zoiets verschilt van persoon tot persoon. Eigenlijk zijn dat ‘beschermengelen’ die jijzelf hebt gecreëerd. Van nature zullen deze ‘coderingen’ langzaam maar zeker verdwijnen.

 Je wordt geboren in perfectie, je bent één met het zijn.

Door onze conditionering vergeten we hoe wijs we eigenlijk van nature zijn.

Activiteit 3

Wandel elk 100 m en observeer. Voor de volgende opdracht gaan we je vragen om jezelf en je kind te filmen. Deze film blijft compleet privé en is enkel voor jou ter illustratie. Vraag je kind om van A naar B te wandelen en film hem of haar. Doe daarna hetzelfde maar omgekeerd. Maak er iets leuks van. Vergelijk dan deze twee video’s en zie wat je gemeenschappelijk hebt en kijk naar: houding, kijkrichting, ritme, voeten, wandel je snel of traag en de houding van de schouders. Welk gedrag vertoont jouw kind dat je herkent bij jezelf, je ouders of grootouders? En noteer dit in je Journal boekje. Vind je dit positief of negatief of is dit gewoon onbewust ontstaan?

 

Veel plezier.

Je mag mij steeds een selfie sturen.

Juul staat echt niet graag op foto of op camera. Maar op een wandeling is het dan toch gelukt!