BMA

Les 2.3

Talent in overdrive.

Maar wat als je weet wat je talent is maar je er helemaal niet gelukkig van word?

 

Activiteit 5

 

Voor mama en of papa;

Schrijf deze week op wanneer je talent in overdrive is. 

Om samen te doen met jouw kind!

Maak samen een ikje die het talent in overdrive voorstelt. Ga een kijken en voelen op welke plaats hij/ zij in de bus zit.

Bedank een leuke naam voor dit ikje. Door het echt zichtbaar te maken en hiermee aan de slag te gaan zal je later bewuster worden en snellen je grenzen kunnen stellen. En voor de overdrive kunnen stoppen.